România se pregăteşte pentru adoptarea monedei euro

Calendarul de intrare a României în Mecanismul unic de supraveghere şi de adoptare a monedei euro va fi pregătit de Comisia Naţională de fundamentare a Planului naţional de adoptare a monedei euro, înfiinţată potrivit unei ordonanţe de urgenţă adoptată de Guvern. De asemenea, noua comisie va organiza şi acţiunile necesare pentru pregătirea economiei şi societăţii româneşti şi asigurarea unei convergenţe reale.

Guvernul României informează că până la 15 noiembrie 2018, Comisia Naţională va prezenta spre asumare politică atât calendarul de trecere la moneda euro, cât şi Planul naţional de adoptare a monedei, care să stabilească o serie de acţiuni concrete pe mai multe paliere – tehnice, organizatorice, juridice şi de comunicare.

Comisia va fi condusă de prim-ministru şi preşedintele Academiei Române, în calitate de co-preşedinţi, şi de doi vicepreşedinţi, respectiv guvernatorul BNR şi viceprim-ministrul desemnat de prim-ministru prin decizie. Pentru a asigura o largă reprezentativitate, Comisia va reuni reprezentanţi ai instituţiilor publice guvernamentale cu responsabilităţi în pregătirea aderării şi derularea reformelor structurale, Administraţiei Prezidenţiale, confederaţiilor patronale şi sindicale, Băncii Naţionale şi ASF, personalităţi ale ştiinţei, culturii şi mediului academic, organizaţiilor neguvernamentale, structurilor asociative.

În coordonarea Comisiei se înfiinţează grupuri tematice de lucru, respectiv:
● Finanţe publice şi problematică monetară şi financiară;
● Reforma şi modernizarea pieţei muncii, a educaţiei şi sănătăţii;
● Aspecte legislative;
● Informarea publică şi protecţia consumatorilor.

Pentru aderarea la euro trebuie îndeplinite cinci criterii nominale de convergenţă (criteriile de la Maastricht) şi un criteriu juridic potrivit căruia trebuie compatibilizată legislaţia de organizare şi funcţionare a Băncii Naţionale a României cu cea a Băncii Centrale Europene. O altă cerinţă este continuarea procesului de preluare şi transpunere în legislaţia naţională a reglementărilor comunitare (convergenţa juridică).

Euro a fost adoptată până în prezent de 19 din cele 28 de state membre UE, Lituania fiind ţara care s-a alăturat cel mai recent (1 ianuarie 2015) grupului zonei euro. În afară de Danemarca şi Regatul Unit, care au recurs la „clauza de exceptare”, celelalte opt state din afara eurosistemului, inclusiv România, s-au angajat să adopte euro odată ce vor îndeplini criteriile de convergenţă stabilite prin Tratatul de la Maastricht.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of