MAE angajează 13 specialişti, în contextul pregătirii şi exercitării Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunţat angajarea prin concurs a 13 specialişti, în contextul pregătirii şi exercitării Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene. Posturile vor fi disponibile pe o perioadă determinată, până la 31 decembrie 2019, iar dosarele de înscriere la concurs vor putea fi depuse până în 28 aprilie 2018.

„România va prelua, la 1 ianuarie 2019, pentru o perioadă de şase luni, Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, un moment important pentru viitorul parcurs al ţării noastre în cadrul proiectului comunitar. În acest context, Ministerul Afacerilor Externe îşi va mări echipa cu o serie de specialişti în domenii relevante, care îşi vor aduce aportul la pregătirea şi exercitarea mandatului. Abordăm acest proces de selecţie într-o manieră deschisă şi transparentă şi îi invităm pe toţi cei interesaţi să participe la redefinirea României în context european”, a declarat Victor Negrescu, ministrul delegat pentru Afaceri Europene.

Dosarele de înscriere la concurs vor putea fi depuse electronic prin intermediul formularului de înscriere disponibil pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe, la secţiunea „Cariere – Oportunităţi de angajare”.

La concursul pentru ocuparea posturilor prevăzute pentru specialişti în Ministerul Afacerilor Externe, fiecare candidat trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
● Se bucură de toate drepturile politice şi civile prevăzute în Constituţia României, republicată, şi în legile în vigoare;
● Are cetăţenia română;
● Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
● Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
● Are capacitate deplină de exerciţiu;
● Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor posturilor scoase la concurs;
● Cunoaşte cel puţin o limbă străină, potrivit cerinţelor posturilor scoase la concurs;
● Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
● Nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face‐o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Posturile scoase la concurs în cadrul Ministerului Afacerilor Externe pentru ocuparea cu caracter temporar:
● Expert afaceri europene – 2 posturi;
● Specialist achiziţii publice – 2 posturi;
● Specialist birou de presă – audio – video – 1 post;
● Specialist comunicare internaţională – 1 post;
● Contabil – 1 post;
● Operator IT – 1 post;
● Specialist IT – web design – 1 post;
● Manager parc auto – 1 post;
● Responsabil patrimoniu – 1 post;
● Specialist protocol – 2 posturi.

Toate informaţiile referitoare la desfăşurarea concursului se publică pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe, pe site-ul de prezentare a pregătirilor pentru preluarea Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene, www.romania2019.eu, precum şi la avizierul instituţiei.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x